EMBLA - ett framtidens hus

De senaste årens uppskruvade priser på tomtmark, yggnadsentreprenader och byggmaterial har lett till en situation som kan framstå som hopplöst ohållbar. Det är lätt att misströsta, men istället för att låta oss nedslås måste vi förstås våga tänka framåt, våga öka effektiviteten och våga sänka kostnaderna - utan för den skull tumma på kvaliteten i vårt svenska byggarv. Vi behöver en dynamisk arkitektur, en innovativ byggnad som kan användas både fristående och som förtätningsobjekt. Vi behöver rimliga hyresnivåer, sunda materialval och anpassningsbara lägenhetslösningar. Vi behöver intelligenta konstruktionssystem, låga drifts- och underhållskostnader, sunda miljöanpassningar och smarta detaljer i en elegant gestaltning med lång livstid. Vi behöver EMBLA. EMBLA är framtidens hus. Det utstrålar arkitektoniskt nytänkande och är baserat på en rationellt industriell byggprocess med goda ekologiska förutsättningar, synnerligen rimliga driftskostnader och låga månadskostnader för hyresgästerna. Samtidigt utgör det ett bevis för att verkligt bra flerbostadshus är ett resultat av alternativa konceptlösningar snarare än obegränsade budgetar.