Korsta Kraftvärmeverk


Inbjuden Arkitekttävling


Byggnaden skapar genom arkitektur och ljus ett samspel med sin omgivning. Genom val av material och en dynamisk ljussättning ges en föränderlig fasad. Den östra fasaden består av transparenta EFTE-element med rastrerad solskyddsfilm som ljussätts med LED-teknik. Den norra fasadens EFTE-element är helt transparenta. Fasaderna mot söder och väster är klädda med silverfärgade PAROC-element. För enklare infästning av EFTE-elementen utförs fasadens bärande konstruktioner i huvudsak av limträpelare. Dimensionerna på limträpelarna motsvarar dimensioner för en konventionell glasfasad. Byggnaden beskriver en enkel och stark geometri som står sig väl mot det storslagna landskapet. Med det föreslagna fasadmaterialet kommer fasadens karaktär att förändras med dygnets variationer. Vid dagsljus är kontrasten mellan ute och inne liten och fasaden blir reflektiv. Under den mörka delen av dygnet ökar kontrasten och de inre volymerna får en mer framträdande roll. Genom att lokalt ljussätta fasaden medges möjligheten att kontrollera genomsiktligheten och kulören helt eller delvis. De inre volymerna ljussätts på ett ändamålsenligt vis så att de interagerar med fasadens gestalt. Genom att låta fasaden vara en dynamisk komponent och styra den gentemot de inre volymerna uppnås en visuell hierarki. Fasaden ska vara föränderlig genom kulör och intensitet. Årstiden styr kulören och intensiteten styrs av dygnet. Systemet konstrueras så att möjligheten att skulptera med ljuset och skapa gradienter ges. ETFE är en stark och återvinningsbar hög-transparent folie. Materialet är anti-statiskt, självrengörande och enkelt att reparera. EFTE-elementen består av tre lager EFTE-folie i vilka luft pumpas in. När EFTE-elementen är fyllda är de mer isolerande än glas. EFTE-elementen har en livslängd på över 20 år och användningen av EFTE folie blir mer och mer vanligt som fasadmaterial. EFTE-elementet ger en kostnadseffektiv och geometriskt flexibel lösning med goda termiska egenskaper och hög transparens. Elementen installeras med aluminium profiler som i sin tur är monterade på limträpelare. Folien bygger upp en kudde med 3 lager som har ett lufttryck på mellan 200 och 750 Pa. Trycket kan ökas för att stå emot högre vindtryck eller kyla. PAROC-elementen är ett komplett väggsystem av element med värmeisolering, brandmotstånd, tät ångspärr och färdiga elementytor på in och utsidan. Elementens 0,6 – 0,7 mm stålplåt utsida är belagda med PVDF. PAROC-elementen är brandklassificerade enligt Euroklass A2-s1,d0 och EFTE-elementen enligt DIN 4102. Tack vare EFTE och PAROC elementens lätta vikt kan grundplatta och stomme dimensioneras på ett ekonomiskt mycket fördelaktigt sätt. LED-teknik (Light emitting diode) bestående av RGB-teknik (Röd, grön och blå) ger en stor variation av kulörer och intensitet. LEDs har en medellivslängd på ca 100.000h vilket motsvarar en drifttid på 24 timmar om dygnet i 11 år. Underhållet är minimalt eftersom inga byten av ljuskällor är nödvändiga. Tekniken är väldigt energieffektiv.