Kan man förmedla ett lands karaktär i klädedräkter? I tio kreationer tolkar och visualiserar designer Hjördis Aúgustsdóttír landet Sverige och svenska fenomen. Utgångspunkten är tio ord, företeelser eller fenomen som ofta lyfts fram som värdefulla för och/eller utmärkande för svenskar: Natur, Vatten, Vintermörker, Sommarljus, Norrsken, Omsorg, Jämställdhet, Lagom, Funktion, Innovation. Men vad är egentligen svenskt och kan dessa begrepp skapa en gemensam identitet hos boende i Sverige? Med utställningen Sverige i tio skepnader 16 november 2005–26 februari 2006 markerar Nationalmuseum att även klädedräkten och modet är en del av vår formhistoria.


Bakom idén står Ingrid Giertz-Mårtenson som initialt skapade utställningen för en italiensk publik i Rom under ”Sverige/Italien-året” 2003 på initiativ av Svenska Institutet. Utgångspunkten var hennes övertygelse om att vi genom valet av kläder varje dag förmedlar ett budskap om vilka vi är eller vill vara och om vår identitet och personlighet. Genom utställningens tio kreationer tar hon resonemanget ett steg längre och provar dess hållbarhet genom att undersöka om ett lands identitet, dess karaktär och bakomliggande värderingar kan förmedlas på samma sätt. Designer Hjördis Aúgustsdóttír har tolkat utställningsidén med djupsinne, humor, originalitet och igenkännande. Med hjälp av tyger, färger, detaljer och mönster modellerar hon fram känslor och skapar visuella upplevelser av de tio definierade begreppen.

Kreationerna väcker även frågor hos betraktaren: är dessa företeelser ”typiskt svenska” eller vilka andra fenomen och värderingar karakteriserar nationaliteten svenskar och svenskhet på ett bättre sätt? Vilka av utställningens teman kan betraktaren identifiera sig med, vilka kan ifrågasättas och vilka saknas? Hur är kopplingen till ”varumärket” Sverige? Vad är väsentligt för boende i Sverige och hur vill vi att andra skall se oss? Svaret varierar och finns hos var och en.

På Nationalmuseum kommer mode att från och med hösten 2005 betraktas som en naturlig del av det statliga uppdraget att bevaka designområdet, även om det inte ännu finns några resurser att samla vår tids mode.

Utställningen har möjliggjorts genom stöd från H&M AB.

Utställningskommissarie: Ingrid Giertz-Mårtenson, igm@swedishvision.se
telefon 070-692 22 00

Projektledare Nationalmuseum: Micael Ernstell, mel@nationalmuseum.se
telefon 08-5195 4392

Scenograf: Erik Andersson